Přeskočit navigaci.

Vítáme Vás na stránkách firmy CZECHKOI, specializující se na výstavbu zahradních jezírek.

Pravidla

Forum vytváří široký prostor pro své uživatele za účelem výměny jejich názorů, poznatků, zážitků, kontaktů atd. V případě, že se budete chovat podle níže uvedených pravidel, budete tak přispívat ke prospěchu všech a spolupodílet se na vytvoření kvalitního prostředí. V případě, že dojde k porušení, vyhrazujeme si právo odmítnout vám přístup k našim službám, případně bez předchozího upozornění vymazat obsah vaší komunikace, vymazat texty, obrázky, fotky, videa ke kterým nemáte autorské práva.

Za obsah všech příspěvků zodpovídají vždy výhradně jejich autoři! Máte-li podezření, že někteří diskutující pravidla porušují, prosím, informujte nás emailem na adresu správce forum@czechkoi.cz.

Provozovatel stránek nenese zodpovědnost za případný závadný obsah diskuzí na fóru, avšak vyhrazuje si právo diskuze moderovat podle ním stanovených pravidel.

Obecně platí, že příspěvky, jejich obsah a také další údaje zadané uživatelem (např. název, podpis, titulek atd.), musí být jednak v souladu se zákony České republiky a jednak nesmí narušovat chod fóra, ať už jde o vlastní diskuze či o jejich technické zázemí. Příspěvkem se rozumí cokoliv, co je vloženo uživatelem do fora. Nevhodným a zakázaným jednáním či příspěvkem se rozumí:

Jakékoliv osobní útoky, vydírání a obtěžování jiných uživatelů. Obsah příspěvků (případně odkazy na obsah), který je vulgární, osočující, urážlivý, obscénní, rasistický, fanatický, podporující násilí a nesnášenlivost k etnickým a náboženským skupinám či jinak pobuřující, nebo odporujícím dobrým mravům. Obsah (případně odkazy na obsah), který je v rozporu se zákonnými normami nebo porušuje autorská práva (např. tzv. warez). Obsah, jehož účelem je pouze provokovat a vnášet do diskuze konflikty (tzv. flamewar). Obsah, který záměrně narušuje diskusní fórum a jehož cílem je odvést pozornost od probíraného tématu, snížit přehlednost fóra či ovlivnit funkčnost systému, zejména zahlcovat diskuzi vícekrát stejným příspěvkem, nebo příspěvkem se stejným věcným obsahem, vícenásobným odkazem na konkrétní webovou stránku nebo příspěvkem s grafickými prvky, jejichž cílem je přitáhnout pozornost (např. psaní textů velkými písmeny). Reklama, propagace nebo jiný komerční obsah včetně nevyžádaných soukromých zpráv. Nevyžádaný obsah vtíravé a obtěžující povahy (řetězové dopisy, pyramidové hry – letadla, sběr kliků apod.). Psát či vkládat příspěvky cizím jménem, vydávat se za zaměstnance, nebo správce fora, či za jinou (obzvláště veřejně činnou) osobu, která by se tímto jednáním mohla cítit poškozená. Vkládat do diskusí informace o identitě jiných diskutujících bez jejich souhlasu, především jejich adresu, datum narození, telefonní číslo atd. Zveřejňovat soukromou korespondenci z emailů, privátních diskusí, ze soukromých zpráv, ICQ apod. bez souhlasu druhé strany. Není dovoleno navádět ostatní uživatele k porušování těchto pravidel.